หาดใหญ่-กรุงเทพ(สายใหม่)

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ . หาดใหญ่-กรุงเทพ(สายใหม่)

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เส้นทาง หาดใหญ่-กรุงเทพ(สายใหม่) ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดบ้านไม้เสียบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่