กรุงเทพ-ทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ . กรุงเทพ-ทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-ทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่