จุดรับตั๋ว / เบอร์โทร ปิยะรุ่งเรือง

เมื่อชำระค่าตั๋วเรียบร้อยแล้วให้นำหลักฐานการชำระเงินมาขึ้นตั๋วที่จุดรับตั๋วดังต่อไปนี้ หรือต้องการติดต่อ บ.ปิยะรุ่เรืองทัวร์ก็ติดต่อได้ตามเบอร์นี้ครับ

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 044-270092,080-2952003

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
โทร. 074-311077

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร. 0-7446-5203

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร. 0-2894-6330,02-894-6331